Cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpilī

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/116

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpilī, Rīgas ielā 152

Piegādātājs:

SIA „Jēkabpils pakalpojumi”

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

23.10.2018.
Izpildes termiņš: 01.12.2018. – 30.11.2021.

 

Publicēšanas datums: [24.10.2018]