BizTalk servera lietošanas apmācības

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/35

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

BizTalk servera lietošanas apmācības

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):


UAB „ALBARS” EUR 3000,00
(trīs tūkstoši euro un 0 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

16.03.2018.;
no 19.03.2018. līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [02.04.2018]