SIA „Analytica”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2018.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr. 01-2/69 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2018/60) komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/60

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 02.07.2018. plkst. 10:30 Elektronisko iepirkumu sistēmā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Analytica”, 34880,00 EUR bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

13.08.2018.; no līguma abpusējas parakstīšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Sīkāka informācija un paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Procedūras ziņojums

Publicēšanas datums: [14.08.2018]