Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2018.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr. 01-2/69 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2018/60) komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/60

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

„Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.07.2018. plkst. 10:30

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Nolikums,
nolikuma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”,
nolikuma 2.pielikums „Pieteikuma forma”,
nolikuma 3.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”,
nolikuma 4.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”,
nolikuma 5.pielikums „Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība”,
nolikuma 6.pielikums „Līguma projekts”
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Nr.2

Skatīt informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [26.06.2018]