Atklāti konkursi

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
16.07.2018. „LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde”

22.08.2018. plkst. 10:30
Piedāvājumu iesniegšana
Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa. Personu apvienība, kuru veido SIA „Datakom” un AS „Emergn””
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa. Piegādātāju apvienība SIA „KleinTech Services” un SIA „Analytica””

 11.06.2018. „Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi” 

02.07.2018. plkst. 10:30
Piedāvājumu iesniegšana
Elektronisko iepirkumu sistēmā!

 SIA „Analytica”

Publicēšanas datums: [27.11.2018]