Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2017.gada 2.maija rīkojumu Nr. 01-2/65 “Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma “Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās” (iepirkuma identifikācijas nr. VSAA 2017/70) komisija
Kontaktinformācija: Pamatprocesu vadības daļas
vecākā lietvede Sanita Plūmīte
tālr.: 67011821, fakss: 67011814, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2017/70
Iepirkuma priekšmets, apjoms: “Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 03.08.2017. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Pamatprocesu vadības daļā
Lāčplēša iela 70a, 407.kab. Rīga,
LV–1011

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikums (ar 24.07.2017. grozījumiem)

Publicēšanas datums: [23.03.2018]