Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2017.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.01-2/3 “Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma “Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/201) komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu speciāliste Anda Daine, tālr.nr. 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/201
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 02.02.2017. plkst.11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS “Latvijas Pasts”
EUR 151090,91 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 13.03.2017.
līguma izpildes termiņš: no 2017.gada 01.aprīļa un darbojas līdz 2020.gada 31.martam vai līdz līguma summas EUR 446 781,00 bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]