SIA „Lauresta LV”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu 
speciāliste Anda Daine 
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/68

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„Žalūziju iegāde un uzstādīšana”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 27.04.2017. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 12.04.2017.

Piegādātājs un līgumcena (bez PVN):

SIA „Lauresta LV” EUR 9614,21 (deviņi tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 21 cents)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.06.2017. izpildes termiņš:

01.06.2017. – 31.07.2017. un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]