Iepirkums pārtraukts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine 
tālr. 67013628, fakss: 67011814 
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/102

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„Automašīnu noma”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 25.09.2017. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 12.09.2017.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 15.daļu, jo tam ir objektīvs pamatojums.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]