Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Publicēts Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš

Rezultāts
24.11.2017. Rindu regulēšanas sistēmu renovācija

05.12.2017. plkst.11.00

SIA „Hansab”

04.10.2017. SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

16.10.2017. plkst.11.00

SIA „AService”

12.09.2017. Automašīnu noma

25.09.2017.
plkst. 11:00

Iepirkums pārtraukts
06.06.2017. „SAN komutatoru iegāde SAIS un ISS infrastruktūras paplašināšanai”

19.06.2017. plkst.11.00

SIA “Atea”
05.06.2017. Kopētāju un faksa aparātu remonts 16.06.2017.
plkst. 11:00
SIA „Inter-Rīga”
12.04.2017. Žalūziju iegāde un uzstādīšana 27.04.2017.
plkst. 11:00
SIA „Lauresta LV”

Publicēšanas datums: [21.03.2018]