Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2017/32) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT servisu daļas iepirkumu speciāliste
Silvija Bērziņa tālr.67038881 (67038700)
fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2017/32
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz
līdz 15.03.2017. plkst.11.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.
Silvijai Bērziņai
tālr.67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Vēstule  ieinteresētajiem piegādātājiem 1
Vēstule  ieinteresētajiem piegādātājiem 2

Publicēšanas datums: [23.03.2018]