Ugunsdzēšamo aparātu tehniskā pārbaude VSAA objektos

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,  tel.:67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/127

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

ugunsdzēšamo aparātu tehniskā pārbaude VSAA objektos

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „FN Serviss” EUR 1244,70 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri euro un 70 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

02.11.2017.
Izpildes termiņš: 02.11.2017.15.12.2017., un līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]