SMS nosūtīšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038707

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/85

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Īsziņu (SMS) nosūtīšana no sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „CSC TELECOM”
EUR 7840,80

(septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro un 80 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

27.06.2017.
līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]