SIA „OPTICOM”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

 

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA-2017/111

 

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

 

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

VSAA ēkas Rīgā, Fridriķa ielā 9 datoru un telefonu tīkla testēšana un rekonstrukcijas prasību izstrāde

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena

(bez PVN):

 

SIA „OPTICOM” EUR 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

09.10.2017.
no 10.10.2017. līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]