Pieslēguma TESTA-ng tīklam nodrošināšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

 

Kontaktinformācija:

 

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/128

 

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

 

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Pieslēguma  TESTA-ng tīklam nodrošināšana

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” EUR 1245,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

17.11.2017.
no 17.11.2017. 2 gadi, līdz saistību pilnīgai izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]