Pensionāra apliecību izgatavošana VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/89

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

pensionāra apliecību izgatavošana VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

12.07.2017.
Izpildes termiņš: 12.07.2017. – 31.12.2017.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]