Par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/82

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „IMPEL SERVIKS” EUR 211,00 (divi simti vienpadsmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

05.06.2017.
Izpildes termiņš: 05.06.2017. – un līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [23.03.2018]