Par kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/43

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

par kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

Piegādātāji un piedāvātā līgumcenas (bez PVN):

SIA „Vikomakss”, SIA „COOLVENT Serviss” un SIA „VEGA 1 Serviss” EUR 11000,00 bez PVN (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

12.07.2017.
Izpildes termiņš: 01.08.2017. – 31.01.2019., vai līdz līguma kopējās summas EUR 11000.00 bez PVN sasniegšanai.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]