Ledusskapju iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,  tel.:67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/119

Līguma (iepirkuma) veids:

 

prece

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

ledusskapju iegāde

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „ETG” EUR 845,15 (astoņi simti četrdesmit pieci euro un 15 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

06.11.2017.
Izpildes termiņš: 06.11.2017. un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]