Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtas Socomec Masterys MC uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

 

Kontaktinformācija:

 

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA-2017/60

 

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

 

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtas Socomec Masterys MC uzturēšana

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena

(bez PVN):

 

SIA „Energolukss” EUR 1506,40
(viens tūkstotis pieci simti  seši euro un 40 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

02.05.2017.
līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]