Automatizētas informācijas sagatavošana, drukāšana un sūtījumu noformēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa,  tel.:67013686

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/122

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Automatizētas informācijas sagatavošana, drukāšana un sūtījumu noformēšana

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

AS „Fitek” EUR 4 737,71 (četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 71 centi)

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]