SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2017/12) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste
Silvija Bērziņa tālr.67038881 (67038700)
fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2017/12
Iepirkuma priekšmets, apjoms: SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz
līdz 18.04.2017. plkst. 11.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
204.kab.,  Fridriķa ielā 9, Rīgā
Silvijai Bērziņai
tālr.67038881 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam

Vēstule  ieinteresētajiem piegādātājiem

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]