Datortehnikas remonts un uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „Datortehnikas remonts un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2017/141)  iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciālists Oskars Blumbergs
tālr.67038881 fakss: 67143825
e-pasts: oskars.blumbergs@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/141

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

Datortehnikas remonts un uzturēšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):


Piedāvājumi jāiesniedz līdz 03.01.2018. plkst. 15.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā 204.kab.,  Fridriķa ielā 9, Rīgā
Oskaram Blumbergam tālr.67038881


Nolikums atklātam konkursam „
Datortehnikas remonts un uzturēšana

Publicēšanas datums: [23.03.2018]