Datortehnikas remonts un uzturēšana pārtraukts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „Datortehnikas remonts un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2017/141) apstiprināta iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT servisu daļas iepirkumu speciālists O.Blumbergs
tālr.67038881, fakss: 67143825
e-pasts: oskars.blumbergs@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/141

Līguma (iepirkuma) veids:

Pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Datortehnikas remonts un uzturēšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz
līdz 03.01.2018. plkst.15.00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 06.12.2017.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Iepirkums pārtraukts, jo IUB Publikāciju vadības sistēmā norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņš (03.01.2019.) ir nepareizs un nav iespējams šo kļūdu novērst savādāk, kā reģistrējot jaunu iepirkuma procedūru.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Publicēšanas datums: [21.03.2018]