AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2016. gada 18. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/13 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2016. – 2018. gados” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/10) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/10
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2016. – 2018. gados
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
15.03.2016. plkst. 11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Personu apvienība, ko veido AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”, EUR 940438,37 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 02.05.2016.; līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]