Valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2016., 2017., 2018. un 2019.gada pārskatu pārbaude.

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores  I.Šmitiņas 2016.gada 19.augusta rīkojumu Nr.01-2/139 noteikta iepirkuma „Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2016., 2017., 2018. un 2019.gada pārskatu pārbaudi”(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/130)  komisija
Kontaktinformācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilona Kivle
tālr. 67013686
fakss: 67011814
e-pasts: fondi@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/130
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2016., 2017., 2018. un 2019.gada pārskatu pārbaude.
 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz
līdz 11.10.2016. plkst.11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļā Lāčplēša iela 70a, Rīga
Ilonai Kivlei
tālr. 67013686 (67013652)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]