SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.01-2/169 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/158) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700)
fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/158
Iepirkuma priekšmets, apjoms: SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.10.2016. plkst.11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.
Silvijai Bērziņai
tālr.67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]