Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores  p.i. M.Grodumas 2016.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.01-2/124 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2016/124) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa

tālr.67038881 (67038700)

fakss: 67143825

e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/124
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz

līdz 23.08.2016. plkst.11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā

Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.

Silvijai Bērziņai

tālr.67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]