Lenšu bibliotēkas DELL TL4000 paplašināšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 26.septembra rīkojumu Nr.01-2/162 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Lenšu bibliotēkas DELL TL4000 paplašināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/147) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/147
Līguma (iepirkuma) veids: Piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Lenšu bibliotēkas DELL TL4000 paplašināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.11.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 28.10.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Komerccentrs DATI grupa” 14400,00 EUR
(četrpadsmit tūkstoši četri simti  euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 24.11.2016.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]