Lenšu bibliotēkas DELL TL4000 paplašināšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores  I.Šmitiņas 2016.gada 26.septembra rīkojumu Nr.01-2/162 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Lenšu bibliotēkas DELL TL4000 paplašināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2016/147) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700) fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/147
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Lenšu bibliotēkas DELL TL4000 paplašināšana
 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.11.2016. plkst.11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.
Silvijai Bērziņai
tālr.67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]