iepirkums pārtraukts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/125
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kurjerpasta pakalpojumi dokumentu transportēšanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 10.08.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 26.07.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 11.daļu, jo tam ir objektīvs pamatojums.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]