Kopētāju un faksa aparātu remonts

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI
   
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/92
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Kopētāju un faksa aparātu remonts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 06.06.2016. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Saimnieciskā nodrošinājuma daļā
Fridriķa iela 9, 203.kab. Rīga,
LV–1011

Uzaicinājums

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]