IK „VIAL-D”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/139
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kondicionieru iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 03.10.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 21.09.2016.
Piegādātājs un līgumcena (bez PVN): IK „VIAL-D” EUR 3855,00 (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 20.10.2016. izpildes termiņš:
20.10.2016. – 19.11.2016, un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

Lēmums

Līguma teksts


Sīkāka informācija
un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]