Kondicionieru iegāde

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/139
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Kondicionieru iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 03.10.2016. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Saimnieciskā nodrošinājuma daļā
Fridriķa iela 9, 203.kab. Rīga,
LV–1019

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]