„Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2016. gada 2. februāra rīkojumu Nr. 01-2/22 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/20) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis, tel. 67038710 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/20
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 01.03.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 19.02.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ Lattelecom”, 16166,54 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro 54 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 06.05.2016.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]