Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2016. gada 2. februāra rīkojumu Nr. 01-2/22 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/20) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis, tel. 67038710 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/20
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 01.03.2016. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 209a. kab., Uldim Cīrulim, tel. 67038710 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]