Dokumentu lietu vāku iegāde rezultāts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/112
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Dokumentu lietu vāku iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.07.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 20.06.2016.
Piegādātājs un līgumcena (bez PVN): SIA „GR ART&PRINT” EUR 4947,60 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 60 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.07.2016. izpildes termiņš:

28.07.2016. – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

 

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Lēmums

Līgums

Publicēšanas datums: [08.04.2017]