Datu centra kondicionieru EMERSON uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

 Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores  I.Šmitiņas 2016.gada 21.septembra rīkojumu Nr.01-2/156 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2016/145) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa

tālr.67038881 (67038700)

fakss: 67143825

e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/145
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz

līdz 04.10.2016. plkst.11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā

Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.

Silvijai Bērziņai

tālr.67038881 (67038700)

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]