SIA „UPS Serviss Centrs”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 21.septembra rīkojumu Nr.01-2/155 „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/144) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/144
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 10.10.2016. plkst.11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 29.09.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „UPS Serviss Centrs” EUR 5265,92 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro 92 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 21.10.2016.
Izpildes termiņš: 2 (divi) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]