Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores  I.Šmitiņas 2016.gada 21.septembra rīkojumu Nr.01-2/155 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/144) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700)
fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv; itd@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/144
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi
 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi jāiesniedz
līdz 10.10.2016. plkst.11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā
Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab.
Silvijai Bērziņai
tālr.67038881 (67038700)

 Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]