Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 6.maija rīkojumu Nr.01-2/86 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2016/84) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta

IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa

tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825

e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/84
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 23.05.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 11.05.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „DATORIKA”

9900,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro 0 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 06.06.2016.

Izpildes termiņš: 1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]