„Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 6.maija rīkojumu
Nr.01-2/86 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2016/84) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa, tālr.67038881 (67038700)
fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/84
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2016. plkst.11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Silvijai Bērziņai,
tālr.67038881 (67038700)

Lēmums
Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]