Par siltumenerģijas piegādi un apmaksu Baldones ielā 2, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/68

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par siltumenerģijas piegādi un apmaksu Baldones ielā 2, Rīgā

Piegādātājs:  

Rīgas Sociālais dienests

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

25.04.2016
Izpildes termiņš: 01.05.2016. – 30.04.2019., un līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]