Par elektroenerģijas iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/105
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par elektroenerģijas iegādi
Piegādātājs (bez PVN): SIA „AJ Power”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 31.05.2016.
Izpildes termiņš: 01.06.2016. – 30.04.2019. un līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]