Par biroja mēbeļu iegādi un uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/123
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par biroja mēbeļu iegādi un uzstādīšanu
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):
SIA „NZ Mēbeles” EUR 965,32
(deviņi simti sešdesmit pieci euro un 32 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Izpildes termiņš: 16.08.2016. – un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]