Nekustamā īpašuma Madonas novadā, Madonā, Raiņa ielā 3, telpu apakšnomas līgums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/31

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nekustamā īpašuma apakšnoma

Piegādātājs:  

Valsts ieņēmumu dienests

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

06.04.2016.
Izpildes termiņš: 01.01.2016. – līdz 31.12.2016.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]