SIA „Komerccentrs DATI grupa”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2016. gada 16. februāra rīkojumu Nr. 01-2/33 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/34) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis, tel. 67038710 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/34
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 30.03.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 03.03.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Komerccentrs DATI grupa”, līgumcena 81919,08 EUR  (astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņpadsmit euro un 08 centi) bez PVN
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 09.05.2016.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]