„SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2016. gada 16. februāra rīkojumu Nr. 01-2/33 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/34) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis, tel. 67038710 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: uldis.cirulis@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/34
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 30.03.2016. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 209a. kab., Uldim Cīrulim, tel. 67038710 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde”

Vēstule ieinteresētajiem piegādātajiem Nr. 1

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]