Atklāti konkursi

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
29.02.2016. „SAIS un ISS infrastruktūras serveru iegāde” 30.03.2016.
plkst. 11:00
SIA „Komerccentrs DATI grupa”

Publicēšanas datums: [08.04.2017]