Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 24. marta rīkojumu Nr. 01-2/60 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Oracle licenču uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/41) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/41
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Oracle licenču uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
21.04.2014. plkst. 11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā, EUR 92696,65 bez PVN
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 20.05.2015.; 31.05.2015. līdz 30.05.2016.

 

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]